چک کننده کد ملی و مشخص کردن شهر افراد


 چک کننده کد ملی و مشخص کردن شهر افراد

سلام 

توی سایت برنامه  مثل برنامه چک کننده کد ملی زیاده ولی بیاد شهر رو هم مشخص کنه  نبود

 یک بانکی از توی نت گیرآودم  تمامی اطلاعات شهر ها رو با توجه به  3 رقم اول کد ملی ها از بانک

شهره مورد نظر رو استخراج میکنه

 

دانلود برنامه 

 

موفق باشید 

یا علی