loading...
ویدئو لرن
آخرین ارسال های انجمن
کریم اروجی بازدید : 30762 یکشنبه 30 خرداد 1395 نظرات (0)

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

در ادامه مطالب آموزشی سی شارپ توی این مطلب کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی رو جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب  آموزش برنامه نویسی سی شارپ که شامل ۱۵۷صفحه است سی شارپ رو به زبانی ساده به شما آموزش میده. نویسنده این کتاب آقای یونس ابراهیمی می باشد و سرفصل های کتاب در ادامه مطلب ذکر شده.

 

مروری بر برنامه نویسی

 • دات نت فریم وورک چیست؟
 • سی شارپ چیست؟
 • ویژوال استودیو اکسپرس و ویژوال استودیو
 • آموزش نصب ویژوال سی شارپ
 • قانونی کردن ویژوال سی شارپ
 • تغییر ظاهر ویژوال سی شارپ اکسپرس
 • آموزش ساخت یک برنامه ساده با سی شارپ
 • آموزش استفاده از IntelliSense
 • رفع خطاها در سی شارپ
 • خطایابی و برطرف کردن آن
 • کاراکترهای کنترلی در سی شارپ
 • متغیر ها در سی شارپ
 • انواع ساده
 • آموزش استفاده از متغیرها در سی شارپ
 • ثابت ها در سی شارپ
 • تبدیل ضمنی
 • تبدیل صریح
 • تبدیل با استفاده از کلاس Convert
 • عبارات و عملگرها در سی شارپ
 • عملگرهای ریاضی در سی شارپ
 • عملگرهای تخصیصی در سی شارپ
 • عملگرهای مقایسه ای در سی شارپ
 • عملگرهای منطقی در سی شارپ
 • عملگرهای بیتی در سی شارپ
 • تقدم عملگرها
 • گرفتن ورودی از کاربر
 • ساختارهای تصمیم
 • دستور if در سی شارپ
 • دستر if و else در سی شارپ
 • عملگر شرطی در سی شارپ
 • دستور if چندگانه در سی شارپ
 • دستور if تو در تو در سی شارپ
 • دستور Switch در سی شارپ
 • تکرار
 • حلقه While  در سی شارپ
 • حلقه While do در سی شارپ
 • حلقه for در سی شارپ
 • آرایه ها در سی شارپ
 • دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه for
 • حلقه foreach
 • آرایه های چند بعدی در سی شارپ
 • گردش در میان عناصر آرایه های چند بعدی
 • آرایه های دندانه دار در سی شارپ
 • آموزش کار با متدها در سی شارپ
 • مقدار برگشتی از یک متد در سی شارپ
 • آموزش کار با پارامتر و آرگومان ها در سی شارپ
 • نامیدن آرگومان ها
 • آموزش ارسال آرگومان ها به روش ارجاع در سی شارپ
 • پارامتر out
 • ارسال آرایه به عنوان آرگومان
 • کلمه کلیدی params
 • محدود متغیر
 • پارامترهای متدها
 • بازگشت
 • نماینده های (Delegates)
 • شمارش(Enumeration)
 • تبدیل انواع شمارش در سی شارپ
 • ساختارها
 • برنامه نویسی شئ گرا (Object Oriented Programming)
 • تعریف یک کلاس
 • سازنده ها در شی شارپ
 • مخرب ها(Destructors)
 • فیلدهای فقط- خواندنی
 • سطح دسترسی سطح دسترسی
 • کپسوله سازی در سی شارپ
 • خواص
 • فضای نام
 • ساختارهای در برابر کلاسها
 • کتابخانه کلاس
 • وراثت
 • سطح دسترسی Protect
 • اعضای Statis
 • متدهای مجازی
 • کلاس آبجکت (System.Object Class)
 • Unboxing , Boxing
 • ترکیب(Containment)
 • سربارگذاری عملگرها
 • عملگرis
 • رابط ها (Interfaces)
 • کلاسهای انتزاعی (Abstract)
 • کلاسهای مهر و موم شده (Sealed Class)
 • کلاس های تکه تکه (partial-classes)
 • چند ریختی در سی شارپ
 • عملگر as
 • سربار گذاری تبدیل ها
 • ایجاد آرایه ای از کلاسها
 • ایندکسرها در سی شارپ
 • مدیریت استثناء ها و خطایابی
 • استثناء های اداره نشده
 • دستورات catch , try
 • استفاده از بلوک finally
 • ایجاد استثناء در سی شارپ
 • تعریف یک استثناء توسط کاربر
 • خواص Exception
 • اشکال زدایی توسط ویژوال استودیو
 • نقطه انفصال (Breakpoints)
 • قدم زدن در میان کدها
 • به دست آوردن مقادیر متغیرها
 • مجموعه ها (Collestions)
 • کلاس ArrayList
 • ایجاد یک کلکسیون
 • ساخت دیکشنری در سی شارپ
 • Hashtable در سی شارپ
 • کلکسیون های عمومی(Generic Collections)
 • جنریک ها (Generics)
 • متدهای جنریک
 • کلاس های جنریک
 • محدودیت نوع
 • انواع تهی
 • رویدادها
 • متدهای بی نام (Anonymous Methods)
 • Initializer
 • انواع استنباطی (Type Inference)
 • انواع بی نام (Anonymous)
 • متدهای توسعه یافته
 • عبارات لامبدا (Lambda expressions)
 • برنامه نویسی ویژوال
 • ایجاد یک برنامه ویندوزی ساده
 • کنترل کننده رویداد
 • جدا کردن محیط طراحی از محیط کد نویسی
 • کلاس MessageBox
 • کنترل ها
 • نامگذاری کنترل ها
 • ویندوز فرم
 • کنترلButton
 • کنترل Label
 • کنترل TextBox
 • کنترل Rich TextB
 • کنترل RadioButton
 • کنترل CheckBox
 • کنترل ListBox
 • کنترل GroupBox , Panel
 • کنترل ComboBox
 • کنترل Numeric UpDown
 • کنترل PictureBox
 • کنترل LinkLable
 • کنترل Month Calendar
 • کنترلNptifyIcon
 • کنترل Date TimePicker
 • کنترلTabControl
 • کنترل ToolTip
 • کنترل The TrackBra
 • کنترل Timer
 • کنترل FileSystemWatcher
 • طراحس فرم های ویندوزی
 • خاصیت Anchor
 • خاصیت Dock
 • خاصیت TabIndex
 • اضافه کردن منو به فرم
 • ساخت نوار ابراز
 • کنترل ToolStrip Container
 • کادرهای محاوره ای
 • کنترل ColorDialog
 • کنترل FontDialog
 • کنترل FolderBrowserDialog
 • کنترل OpenFileDialog
 • کنترل SaveFileDialog
 • رویدادهای ماوس
 • رویدادهای کیبورد
 • UserControl
 • ایجاد فرم های چند گانه در سی شارپ
 • فرم های شرطی (Modal Forms) در سی شارپ
 • دریافت مقادیر ازدیگر فرم ها
 • کلاس System.DateTime
 • محاسبه اختلاف دو تاریخ
 • System.Math کلاس
 • ایجاد عدد تصادفی
 • رشته ها و عبارات با قاعده (منظم)
 • کلاس System.String
 • مقایسه رشته ها
 • الحاق رشته ها
 • جا دادن یک رشته در داخل رشته دیگر
 • اضافه کردن کاراکتر به سمت چپ یا راست یک رشته
 • حذف زائده از رشته ها
 • جدا کردن رشته ها
 • جستجو کردن رشته ها
 • استخراج، حذف و جایگزین کردن رشته ها
 • تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته
 • کلاس StringBuilder
 • اعتبار سنجی با استفاده از عبارات با قاعده
 • File System
 • آدرس های مطلق و نسبی
 • کلاسSystem.IO.File
 • کلاس System.IO.FileInfo
 • کلاس System.IO.DirectoryInfo
 • کلاس System.IO.Path
 • نوشتن در یک فایل متنی
 • خواندن از یک فایل متنی
 • فشده کردن و از حالت فشرده در آوردن یک فایل متنی
 • زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML)
 • XML Document Object Model
 • نوشتن در یک فایل XML
 • خواندن از فایل XML
 • استفاده از XPath برای انتخاب گروه ها
 • استفاده از فونت درسی شارپ
 • ویرایش فونت ها( مثال)
 • LINQ
 • عباراتپرس و جو
 • استفاده از روش متدی
 • عبارت from
 • عبارتSelect
 • عبارت where
 • عبارت orderby
 • عبارت let
 • عبارت group-by
 • متد GroupByO
 • اتصال منابع داده ای
 • عبارت join- انجام یک عمل inner join
 • عبارت Join- انجام یک عمل Group Join
 • عبارت Join- انجام یک عمل Left Outer Join
 • LINQ to XML
 • ایجاد یک سند XML با استفاده از LINQ to XML
 • ADO.NET و دیتابیس ها
 • نصب ۲۰۰۸ SQL Server
 • ایجاد یک جدول و دیتابیس ساده
 • اتصال به دیتابیس با استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو
 • رشته اتصل (Connection Strings)
 • Data Provider
 • کلاس Connection
 • کلاس  command
 • کلاس  Parameter
 • کلاس DataReader
 • کلاس DataAdapter
 • کلاس DataSet
 • انصال به دیتابیس با کد
 • (Connected) پرس و جو در دیتایس : روش متصل
 • پرس و جو در دیتابیس: روش غیر متصل (Disconnected)
 • اضافه کردن رکورد: روش متصل
 • اضافه کردن رکورد: غیر متصل
 • پاک کردن یک رکورد : روض متصل
 • پاک کردن یک رکورد: روش غیر متصل
 • بروز رسانی رکوردها: روش متصل
 • بروز رسانی رکوردها: روش غیر متصل
 • اتصال به دیتابیس Access
 • پرس و جو در دیتابیس Access
 
رمز فایل  : www.video-learn.net 
 
منبع :  سورس باران
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
در این سایت با کیفیت ترین و کم حجم ترین ویدئو های آموزشی برنامه نویسی و همچنین سورس کدها جهت دانلود "رایگان" گذاشته میشود. همچنین شما عزیزان میتوانید با استفاده از "انجمن تخصصی" سوالات خود را مطرح کنید.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  چه نوع مطلبی را میپسندید ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 275
 • کل نظرات : 460
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 616
 • آی پی امروز : 29
 • آی پی دیروز : 213
 • بازدید امروز : 57
 • باردید دیروز : 744
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 1,629
 • بازدید ماه : 14,448
 • بازدید سال : 113,506
 • بازدید کلی : 2,302,138