نحوه ی پرینت مستقیم picturebox در #C


 نحوه ی پرینت مستقیم picturebox در #C

سلام

با مشاهده ی این آموزش خواهید توانست محتویات picturebox را به صورت مستقیم به پرینتر ارسال نمایید ، هدف از تهیه ی این آموزش ارسال محتویاتpicturebox حاوی بارکد به جهت چاپ آن بوده است که بعد از مشاهده ی این آموزش خواهید توانست این عملیات را انجام دهید.

 

دانلود فیلم آموزشی

  

منبع دانشجویار

موفق باشید

یا علی