اموزش ساخت و استفاده از Dll در #C و ASP.NETدر این پست قصد آموزش ساخت و استفاده از فایل های کتابخانه ای Dll و طرز استفاده از انها در برنامه های سی شارپ و همچنین در برنامه های تحت وب asp.net
برای این کار محیط Visual Studio را باز کرده
و از منو فایل
مسیر زیر را ادامه دهید
File -> New project
و در پنجره باز شده Class Library رامطابق شکل انتخاب و یک نام برای ان بنویسید
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی

بعد از ایجاد ان یک فایل کلاس به پروژه اضافه میکنیم (در صورت وجود نداشتن) سپس کد کتابخانه را در ان مینویسیم

کد کتابخانه شامل تابع های معمولی است که در متن برنامه سی شارپ مینویسم مانند تصویر زیر که چند متغیر و کلاس تعریف کند 
توجه : توجه داشته باشید که توابع و متغیر ها از نوع public هستند تا بتوان به انها توسط برنامه دیگر که این کتابخانه رامورد استفاده قرار میدهد دسترسی داشت
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
بعد از نوشتن کد ها پروژه را کامپایل و بیلد میکنیم (توسط کلید میانبر F6)
بعد از ان به مسیر پروژه رفته و در داخل فولدر Bin/Debug مشاهده میکنید که یک فایل Dll در ان تولید شده است (در صورت نداشتن خطا در برنامه)
این فایل فایل کتابخانه شما است
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی

حالا نوبت ان رسیده کهاین کتابخانه در در یک برنامه یا پروژه سی شارپ استفاده کنیم
روش کار به این صورت است
ابتدا یک پروژه به زبان سی شارپ ایجاد نمائید (از مسیر new -> new project مانند تصویر : 
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
سپس مانند تصویر پایین بر روی refrences برنامه در پایین Solution کلیک راست کرده و Add refrence را میزنیم
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
در پنجره باز شده browse را میزنیم و مسیر فایل Dllخودمان را انتخاب و فایل Dll را در پروژه ادد میکنیم
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
و مانند زیر ابتدا فضای نام فایل Dll را توسط عبارت Using به پروژه اضافه کرده و یک نمونه از کلاسی که داخل فایل کتابخانه ایجاد کردیم می سازیم که در اینجا نام کلاس ما Class1 بود
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
و سپس توسط ان شی شبیه سازی شده به متغیر ها و توابع کتابخانه دسترسی پیدا میکنیم
این هم یک تصویر از خروجی برنامه بالا
ساخت فایل کتابخانه,اموزش ساخت فایل dll,ساختن فایل dll در سی شارپ,ساختن فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل dll در سی شارپ,استفاده از فایل dll در Asp.net,استفاده از فایل کتابخانه در سی شارپ,استفاده از فایل کتابخانه در Asp.net,asp.net,c#,سی شارپ,اموزش ساخت و استفاده از فایل dll در سی شارپ,اموزش برنامه نویسی
روش کار برای Asp.net هم همین گونه است

منبع : http://hypersource.ir/post.aspx?id=47