پروژه مدیریت پایانه مسافربری word document


 پروژه مدیریت پایانه مسافربری  word document

با سلام

همواره پروژه های برنامه نویسی و مطالعه نمونه کد ها یکی از بهترین ابزارها برای یادگیری برنامه نویسی بوده است و از تاثیر بسزایی برخوردار می باشند.

این پروژه به زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است و برای ارائه به عنوان پایان نامه پایان دوره آماده شده بوده که حالا برای دانلود و کسب اطلاعات شما عزیزان اینجا قرار گرفته است.

این پروژه به زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است و برای طراحی بانک اطلاعاتی آن نیز از sqlserver2005 استفاده شده است.

در این پروژه عملیات های اصلی ای که باید روی بانک اطلاعاتی انجام شود برای مدیریت آن را مشاهده و حس می نمایید و یاد می گیرید که چگونه این کار را انجام دهید.

با داکیومنتی که همراه این پروژه است شما به راحتی می توانید محیط آن را درک کرده و با تکنولوژی هایی که در آن استفاده شده است آشنا شوید.

عکس هایی از محیط برنامه :