دانلود سورس بازی پازل به زبان سی شارپ - #C


 دانلود سورس بازی پازل به زبان سی شارپ - #C

سلام

سورس بازی پازل با زبان سی شارپ نوشته شده و شامل ۱۶ خانه و ۱۵ مهره میباشد. همانند سایر بازی های مشابه باید با کمترین حرکت ، خانه ها در جای اصلی خود قرار بگیرند. این سورس میتواند یک نمونه کمک آموزشی خوب برای پروژه های مشابه گرافیکی باشد.

  

دانلود سورس به زبان سی شارپ

رمز : www.video-learn.net 

منبع : prozhe.com